Всички свободни работни места

   Преводач, английски език

Oписание:

- Извършване на писмени и устни преводи от или на български и английски език;
- Превеждане на постъпила чуждестранна кореспонденция и др. материали на български и английски език.
- Извършване на устен превод на разговори, служебни преговори, семинари и др., свързани с дейността на фирмата;

- Превод на техническа литература.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено висше филологическо образование (английска филология.

- Отлично писмено и говоримо владеене на английски език;

- Компютърна грамотност MS WORD; MS EXCEL; INTERNET.
- Лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност

Документи необходими за кандидастване :
- Aвтобиография/
(CV)
- Актуална снимка
- Мотивационно писмо

Лице за контакт: Даниела Костова

Телефон: 043157747


Свободни работни места за специалисти със средно образование:


 • Машинни оператори на металообработващи машини с ЦПУ

 • Настройчици на металорежещи машини

 • Стругари, фрезисти

 • Оператори на преса за метал

 • Шлайфисти- кръгъл и плосък шлайф

 • Ел. монтьори, механомонтьори
 • Хидравлици, пневмотехници

 •  Стрелец – изпитател, взривчик

 • Машинни оператори производство експлозивни вещества
 • Машинни оператори производство на пластмасови изделия

 •  Електрозаварчици ,оксиженисти , борвергеристи
 • Химически работници, монтажници на възли, детайли и много други
 • Oксиженисти
 • Борвергеристи

 С висше образование:
 • Инженер-конструктори, електрончици
 • Инженери ОВ(Отопление и вентилация)
 • Технолози, организатори на производства, контрольори по качество и др.
 • Химик-инженери металурзи
 • Началник цех(смяна)
 • Ръководител участък
 • Други специалисти с висше образованиеНай-атрактивното заплащане в региона
+150 лв допълнителен бонус за отдалеченост за работещи от община Стара Загора и Габрово, безплатен транспорт от община Стара Загора.

+150 лв допълнителен бонус за отдалеченост за работещи в Завод 4 гр.Мъглиж и Завод 3, гр.Казанлък.

+60 лв ваучери за храна ежемесечно.

Столово хранене


Допълнителни бонуси за Великден, Коледа,

Фирмения празник, като увеличеният размер на ваучерите е от 2 до 5 пъти.


Социални придобивки за работещите, безплатни почивки на море за над 2000 работници годишно.


Кандидатствай